Cian

Prikupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Sukladno Ugovoru o skupljanju, prijevozu, privremenom skladištenju i predaji na zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, na posebnu izrađenu plohu (kazetu), na odlagalištu komunalnog otpada, između Ciana d.o.o i Fonda za Zaštitu Okoliša i Energetsku Učinkovitost, ovlašteni smo za obavljanje usluga prikupljanja azbestno-cementnog otpada (popularni salonit) od strane građana Republike Hrvatske.

Usluga prikupljanja azbestno-cementnog otpada vrši se prema komercijalnim uvjetima koji se dobiju u kontaktu s djelatnicima Ciana.

Građani ovu uslugu ostvaruju pozivom na tel: 021/540-192 ili 021/262 633, gdje s djelatnicima Ciana dogovaraju termin sakupljanja salonitnog otpada. Obaveza građana koji sami uklanjaju salonit ili za njih to radi ovlaštena tvrtka, je da prikupljeni otpad slože na palete i to na mjestu koje omogućava rad s kamion dizalicom. Ukoliko iz nekih razloga nije moguće udovoljiti ovim zahtjevima obratiti se djelatnicima Ciana kako bi se dogovorili o daljnjim radnjama.

Prilikom demontaže azbestno-cementnih krovišta i sličnih konstrukcija koje sadrže azbestno-cementne proizvode, treba se pridržavati nekoliko pravila kako bi se uklonila mogućnost nastanka štetnih posljedica po osobe koje obavljaju radove.
Upute o postupanju s građevinskim otpadom koji sadrži azbest

• Pravne i/ili fizičke osobe koje same uklanjaju pokrovne salonitne ploče ili druge azbestne ploče koje se nalaze na krovištima ili u zidovima objekata, prilikom uklanjanja potrebno ih je cijelo vrijeme prskati vodom, te pažljivo demontirati kako ne bi došlo do lomljenja.

• Pokrovne salonitne ploče nikako nije preporučljivo bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz.

• Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća i dr.).

• Troškove pripreme građevinskog otpada koji sadrži azbest pravne i fizičke osobe snose same.

• Azbest je opasan za zdravlje samo kada se azbestna vlakna nalaze u zraku koji se udiše. Zbog toga je svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obrađivanje proizvoda koji sadrže azbest opasno za zdravlje ljudi.

Za one koji žele saznati više:

- Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja sa azbestom
- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

 

 
Detect language » Croatian
 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.