Cian

Deratizacija

Skup mjera i postupaka koje se provode s ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja ukupnog broja štetnih vrsta glodavaca u objektima i neposrednom okolišu

Pojam kontrola štetnika potrebno je pojasniti. Ono pretpostavlja partnerski odnos s korisnicima usluga tj. njihovu suradnju i uključenost u proces koji traje i nije sam po sebi jednokratni događaj.

Cilj ovih suradničkih aktivnosti je držati štetnike daleko i izvan objekata. Štetnici trajno nastoje naseliti objekte zbog hrane, vode i ugodnog okoliša (temperatura, vlažnost).

Često se zanemaruju jednostavne radnje koje se lako mogu provoditi, a značajno će utjecati na pojavu štetnika:
-zatvaranje otvorenih spremnika smeća (privlače npr. glodavce, ptice, mačke, muhe, žohare, mrave),
-brtvljenje otvora oko instalacija – cijevi, kablova (prolazi za glodavce, žohare, mrave,..),
-ispravno čuvanje namirnica (zabrtvljeni objekti – skladišta te hermetizirane posude i amabalaža),
-održavanje okoliša (visoka trava, grmlje, gomile drva, stijena i dr. omogućavaju štetnicima približavanje i zadržavanje u neposrednom okolišu objekata),
-ugradnja jednostavnih barijera (mreže protiv komaraca, muha, leptirica i dr. na otvorima),...
 

 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.