Cian

Dictionary

Adultcidi - Biocidi which ore used desrtoy grown insect forms.

Bacterium - the eldest and the most common live organism on the earth.

CDPA - a trade term for a liguid,concentrate from the nature from selected microorganisms and from elemental nutrition, forrned to eliminate unpleasant scents and for a waste management.

Deratization - a collective term for on measures and procedures which one maintans in order to decrease a population of the harmful rodents-rats.

Disinfestaion - collective term for all measures that one maintains for the purpose of insects and spiders control.

Disinfection - all procedures and actions thot one undertakes with a view to purify different items and places from contamination. It is also in use a term decontamination.

Desinfectant - chemical device for disinfection.

Deodorization - all procedures and actions that one maintains in order to remove unpleasant scents from the environment.
 

DDD - naziv koji se uobičajeno koristi za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju.

Eradikacija - uništavanje korova.

Fumigacija - primjena plinova ili para u svrhu uništavnja insekata.

Larucidi - biocidi koji se koriste za uništavanje larvi.

Mastolou - uređaj za badu otpadnih voda sa većim udio masti i otpadom iz kuhinja.

Molestanti - insekti koji uznemiruju čovjeka (komarci, muhe, buhe ...)

Mikroorganizmi - najmanja i najprimitvnija, jednostanična ili bezstanična živa bića. U mikroorganizme ubrajamo bakterije, rikecije, protozoe i gljivice.

Opasavanje - postupak okruživanja broda zaštitnim branama prilikom prekrcavanja ugljikovodika.

Opasni otpad - tvari, smjese ili pripravci koje je posjednik otpada odbacio, a ovisno o količini, sastavu i koncentraciji mogu ugroziti zdravlja ljudi.

Patogene - grupa mirkoorganizama uzročnika zaraznih bolesti, koje zarazne bolesti uzrokuju svojim prisustvom ili svojim toksinima.

Ugljikovodici - spojevi ugljika i vodika od kojih su najrasprostranjeniji nafta i naftni derivati.

Separator - uređaj za obradu zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda.

Zaštitne brane - plutajuće zavjese kojima se spriječava širenje onečišćenja.

News

27. 04. 2020.