Cian

Rječnik pojmova

Adulticidi - biocidi koji se koriste za uništavanje odraslih formi insekata.

Bakterija - najstariji i najjednostavniji oblik života na zemlji.

Deratizacija - zajednički naziv za sve mjere i postupke koje provodimo u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca - štakora.

Dezinsekcija - zajednički naziv za sve mjere koje provodimo u svrhu suzbijanja insekata i pauka.

Dezinfekcija - svi postupci i radnje koje poduzimamo kako bise razni predmeti i prostori oslobodili zaraznosti. Koristi se i pojam raskuživanje.

Dezinficijens - sredstvo kojim se provodi dezinfekcija.

Dezodorizacija - svi postupci i radnje koje provodimo radi uklanjanja neugodnih mirisa iz okoline.

DDD - naziv koji se uobičajeno koristi za dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju.

Eradikacija - uništavanje korova.

Fumigacija - primjena plinova ili para u svrhu uništavnja insekata.

Larvicidi - biocidi koji se koriste za uništavanje larvi.

Mastolov - uređaj za obradu otpadnih voda sa većim udio masti i otpadom iz kuhinja.

Molestanti - insekti koji uznemiruju čovjeka (komarci, muhe, buhe ...)

Mikroorganizmi - najmanja i najprimitvnija, jednostanična ili bezstanična živa bića. U mikroorganizme ubrajamo bakterije, rikecije, protozoe i gljivice.

Opasavanje - postupak okruživanja broda zaštitnim branama prilikom prekrcavanja ugljikovodika.

Opasni otpad - tvari, smjese ili pripravci koje je posjednik otpada odbacio, a ovisno o količini, sastavu i koncentraciji mogu ugroziti zdravlja ljudi.

Patogene - grupa mirkoorganizama uzročnika zaraznih bolesti, koje zarazne bolesti uzrokuju svojim prisustvom ili svojim toksinima.

Ugljikovodici - spojevi ugljika i vodika od kojih su najrasprostranjeniji nafta i naftni derivati.

Separator - uređaj za obradu zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda.

Zaštitne brane - plutajuće zavjese kojima se spriječava širenje onečišćenja.

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.