Cian

Rješenja i dozvole

Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom

Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom

Dozvola za skupljanje i privremeno skladištenje otpadnih jestivih ulja i masti

Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju opaorabe i ili zbrinjavanja otpada

Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada

Rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.