Cian

Način rada

Unutar sustava javnog zdravstva postoje tri institucionalne razine uključene u provođenje mjera kontrole štetnika: zavodi za javno zdravstvo, sanitarna inspekcija te pravne i fizičke osobe koje provode ddd mjere.

Zavodi za javno zdravstvo vrše tzv. stručni nadzor nad pojavom štetnika (identifikacija štetnika, procjena brojnosti, evaluacija zdravstvenog rizika) na području svoje nadležnosti , izrađuju planove kontrole štetnika za jedinice samouprave te vrše nadzor nad provođenjem mjera, iz planova kontrole štetnika, u korist jedinica samouprave.

Sanitarna inspekcija provodi tzv.upravni nadzor (kontrola nad poštivanjem propisa i sankcioniranje prekršitelja) nad s jedne strane korisnicima usluga pravne i fizičke osobe (određeno zakonom o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti) i s druge strane nad davateljima usluga tj. pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje ddd usluga.

Korisnike naših usluga razvrstavamo u slijedeće kategorije:
-Jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine),
-Stambene jedinice (kućanstva),
-Javni objekti - objekti masovnog okupljanja (obrazovni, športsko-rekreacijski, prometni, turistički, ugostiteljski, trgovački, zdravstveni,..),
-Subjekti u poslovanju s hranom što posluju unutar HACCP programa (pogoni prehrambene industrije, javni objekti i dr. u poslovanju s hranom),
-Ostali industrijski pogoni,
-Objekti pod veterinarskom upravom (klaonice, farme, pršutane,...),
-Objekti pod upravom zaštite bilja i biljnih proizvoda (silosi, mlinovi,...)

Provođenje usluga – načela
-proces koji traje,a ne jednokratan događaj,
-partnerski-suradnički odnos,
-najbolja rješenja za korisnika, ljubimce i okoliš,
-težište na prevenciji pojave štetnika,
-izbjegavati i ograničiti upotrebu kemikalija – jasno opravdati upotrebu,
-kvalitetna komunikacija (izbjegavanje nesporazuma)-svaka aktivnost dokumentirana.

Provođenje usluga-slijed aktivnosti

1 inspekcija
-identifikacija štetnika i procjena brojnosti populacije štetnika,
-detekcija tzv. kritičnih točaka =mjesta prodora u objekt i mjesta zadržavanja štetnika u objektu,
-identifikacija faktora okoliša pogodnih za pojavu štetnika (hrana, voda, temperatura, vlažnost, klimatske promjene- smjena godišnjih doba),
-detekcija ostalih faktora - stanja objekta i okoliša (higijena, zbrinjavanje otpada, održavanje,...)

2 evaluacija
-analiza prikupljenih informacija,
-procjena zdravstvenog i ekonomskog rizika,
-iznalaženje najboljeg rješenja (optimalnog rješenja) = paket aktivnosti,
3 neposredno djelovanje
-izrada pismenog plana aktivnosti,
-provođenje ddd mjera,
-izrada dokumentacije (tlocrti, sheme postavljanja, opis aktivnosti, ...),

4 nadzor
-periodički pregledi objekta i okoliša,
-nadopuna plana, njegova korekcija ili prilagodba novim okolnostima,
-uočavanje trendova (okolnosti koje se ponavljaju),
-dokumentiranje nadzora ,
-periodičko npr. godišnje pismeno izvještavanje.
 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.