Cian

Rješenja i dozvole

Rješenje Ministarstva poljop...za obavljanje usluge u zaštiti bilja (uključujući i fumigaciju) i dodjeljivanje jedinstvenog broja - 19.01.10.

Rješenje Ministarstva zdravstva za obavljanje DDD usluga, 17.12.12.

Rješenje Službe za gospod. o udovoljavanju uvjetima..za zaštitu bilja - uključujući T+, 01.09.2009

Rješenje za obavljanje usluga u veterinarstvu, 28.06.11.

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.